HELSENORGE

Vitenskapelige publikasjoner

Årlig skriver ansatte ved Kompetansetjenesten 25-30 vitenskapelige artikler.
Ansatte holder årlig mellom 50 og 100 foredrag om seneffekter i tillegg til å formidle kunnskap om seneffekter via andre kanaler som avisinnlegg, TV-opptredener, intervjuer m.v.

Fant du det du lette etter?