Ansatte

Staben til Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Staben organiserer Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser sin felles innsats for sjeldne diagnoser, sammen med de ni kompetansesentrene.

Ansatte i Fellesenheten 2019 - Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Stein Are Aksnes, Sondre Lysne, Lene Martinsen, Anita S Wathne, Ståle T Vollan. Sittende: Linn G. Bjørnstad, Elisabeth Bækken, Lise Egenberg (sluttet), Rebecca T. Skarberg (V. Dalen, Rasmus Dinessen og Malén Gudbrandsgard ikke tilstede). Foto: Marit Skram

Staben driver Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser sitt arbeid med Sjeldenregisteret, Sjeldentelefonen 800 41 710, bevilgninger og årsrapport, tilskuddsordningen på sjeldenfeltet (nasjonale prosjektmidler), internasjonalt arbeid og Orpha.net, felles brukermedvirkning, høringssvar. De ansatte har i tillegg oppgaver innen medisinsk rådgivning, kommunikasjon, Helsenorge.no og enkelte felles-arrangementer for kompetansetjenesten.

Kommer i 2020: Kommunikasjonsrådgiver

Fant du det du lette etter?