Ansatte

Staben til Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Staben organiserer Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser sin felles innsats for sjeldne diagnoser, sammen med de ni kompetansesentrene.

Ansatte i Fellesenheten 2019 - Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Stående: Leder Stein Are Aksnes, Sondre Lysne, Lene Martinsen, Anita S. Wathne, Ståle Tvete Vollan. Sittende: Linn G. Bjørnstad, Elisabeth Bækken, Lise Egenberg, Rebecca T. Skarberg (Vibeke Dalen og Rasmus Dinessen ikke tilstede). Foto: Marit Skram.

Staben driver Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser sitt arbeid med Sjeldenregisteret, Sjeldentelefonen 800 41 710, bevilgninger og årsrapport, tilskuddsordningen på sjeldenfeltet (nasjonale prosjektmidler), internasjonalt arbeid og Orpha.net, felles brukermedvirkning, høringssvar. De ansatte har i tillegg oppgaver innen medisinsk rådgivning, kommunikasjon, Helsenorge.no og enkelte felles-arrangementer for kompetansetjenesten.

Fant du det du lette etter?