Arendal

Arendalsuka 2021

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser inviterer til debatt om persontilpasset medisin

Presisjonsmedisin er fremtiden. Er dagens helsevesen rustet for dette?

En paneldebatt om persontilpasset medisin


Når: Onsdag 18. august kl. 14:55 -15.45,
Hvor: Thon hotell Arendal, Williams rom 1. etasje, og digital streaming

Livestreaming med muligheter for å stille spørsmål i chat.
Vi varmer opp med film 5 min før programmet starter. Det blir også direkte kommentarer fra spesielt inviterte gjester etter programslutt.

Om arrangementet

Persontilpasset medisin setter pasienten i sentrum – mens dagens helsetjenester først og fremst er tilpasset systemet og de store sykdomsgruppene.

  • Hvordan kan morgendagens helsevesen gjøre seg beredt til å møte den enkeltes behov?
  • Og har vi gode nok systemer for å ivareta personer med sjeldne diagnoser?

Vi varmer opp med film fem minutter før programstart (14.55 - 15.00).
 
Siden for arrangementet vårt i Arendal finner du her: Presisjonsmedisin er fremtiden. Er dagens helsevesen rustet for dette?

Paneldeltakere

  • Hege E. Russnes: Overlege og leder for det nasjonale kompetansenettverket for persontilpasset medisin (NorPreM) og leder av fagnettverk Helse Sør-Øst
  • Sean Wallace: Overlege, PhD, Barneavdeling for Nevrofag, Barne- og ungdomsklinikken, OUS-Rikshospitalet
  • Grethe Synnøve Foss: Seniorrådgiver og prosjektleder for persontilpasset medisin i Hdir.
  • Ellen Damhaug Scheel: Daglig leder Norsk forening for cystisk fibrose og er FFO sin representant for å evaluere Nye Metoder.
     

«I sofaen»:

  • Lena Lande Wekre: Overlege, PhD, og spesialrådgiver ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS)
  • Rebecca Tvedt Skarberg: Rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

Debatten ledes av Kjetil Ørbeck


 

 

Hva er persontilpasset medisin? Vi har spurt noen folk om hva de tror det er:

 

Les mer om temaet:

Persontilpasset medisin er på full fart fremover - er det norske helsevesenet (for)beredt?


 

Hva betyr persontilpasset medisin for de med en sjelden diagnose? En episode fra Sjeldenpodden


 

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser har et nasjonalt ansvar for at personer med sjeldne diagnoser, deres pårørende, fagfolk og publikum har tilgang på oppdatert informasjon om sjeldne diagnoser.  Kompetansetjenesten skal bidra til et likeverdig, helhetlig og individuelt tilpassede tilbud. Målgrupper er brukere, familie og tjenesteapparat.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser består av ni sentre. Se navn og lenker til hvert enkelt senter her.

Redaktør for denne siden: Marit Skram. Kontakt: Marit.Skram@ous-hf.no. Telefonnr: 98 43 27 50.

Kort-adresse for denne siden: www.oslo-universitetssykehus.no/NKSD-Arendalsuka2021


 

Fant du det du lette etter?