Arendal

Arendalsuka 2021

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser inviterer til debatt om persontilpasset medisin

DAGENS HELSEVESEN TRENGER EN OMSTART!

Når: Onsdag 18. august kl. 14-15.45,
Hvor: Thon hotell Arendal, Williams rom 1. etasje, og digital streaming

Livestreaming med muligheter for å stille spørsmål i chat.
Vi varmer opp med film 5 min før programmet starter. Det blir også direkte kommentarer fra spesielt inviterte gjester etter programslutt.

Om arrangementet

Persontilpasset medisin setter pasienten i sentrum – mens dagens helsetjenester først og fremst er tilpasset systemet og de store sykdomsgruppene.

  • Hvordan kan morgendagens helsevesen gjøre seg beredt til å møte den enkeltes behov?
  • Og har vi gode nok systemer for å ivareta personer med sjeldne diagnoser?

Vi varmer opp med film fem minutter før programstart (14.55 - 15.00).
 
Siden for arrangementet vårt i Arendal finner du her: Dagens helsevesen trenger en omstart - Arendalsuka

Kjør debatt!

Tema for debatten, som arrangeres onsdagen, er persontilpasset medisin.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser har et nasjonalt ansvar for at personer med sjeldne diagnoser, deres pårørende, fagfolk og publikum har tilgang på oppdatert informasjon om sjeldne diagnoser. 

Kompetansetjenesten skal bidra til et likeverdig, helhetlig og individuelt tilpassede tilbud. Målgrupper er brukere, familie og tjenesteapparat.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser består av ni sentre. Se navn og lenker til hvert enkelt senter her.

Fant du det du lette etter?