HELSENORGE
Arendal
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser inviterer til debatt om persontilpasset medisin

Arendalsuka 2021

Presisjonsmedisin er fremtiden. Er dagens helsevesen rustet for dette? En paneldebatt om persontilpasset medisin på Arendalsuka.

Presisjonsmedisin er fremtiden. Er dagens helsevesen rustet for dette?

En paneldebatt om persontilpasset medisin

Se debatten her!

Se debatten som ble holdt på Arendalsuka 18. august 2021 her.

Om debatten

Persontilpasset medisin setter pasienten i sentrum – mens dagens helsetjenester først og fremst er tilpasset systemet og de store sykdomsgruppene.

 • Hvordan kan morgendagens helsevesen gjøre seg beredt til å møte den enkeltes behov?
 • Og har vi gode nok systemer for å ivareta personer med sjeldne diagnoser?

Siden for arrangementet vårt i Arendal finner du her: Presisjonsmedisin er fremtiden. Er dagens helsevesen rustet for dette?

Se debattdeltakere og -leder her

 • Hege E. Russnes: Overlege og leder for det nasjonale kompetansenettverket for persontilpasset medisin (NorPreM) og leder av fagnettverk Helse Sør-Øst
 • Sean Wallace: Overlege, PhD, Barneavdeling for Nevrofag, Barne- og ungdomsklinikken, OUS-Rikshospitalet
 • Grethe Synnøve Foss: Seniorrådgiver og prosjektleder for persontilpasset medisin i Hdir
 • Ellen Damhaug Scheel: Daglig leder Norsk forening for cystisk fibrose og er FFO sin representant for å evaluere Nye Metoder
 • Kristian Onarheim, assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge
   

Fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser deltar 

 • Lena Lande Wekre: Overlege, PhD, og spesialrådgiver ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS)
 • Rebecca Tvedt Skarberg: Rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

Debatten ledes av Kjetil Ørbeck
 

 

Hva er persontilpasset medisin? Vi har spurt noen folk om hva de tror det er:

 

Mer om persontilpasset medisin:

Blogginnlegg på Ekspertsykehuset, av Lena Lande Wekre og Rebecca Tvedt Skarberg:

Persontilpasset medisin er på full fart fremover - er det norske helsevesenet (for)beredt?

     

Podkastepisode fra Sjeldenpodden:

      sjeldenpodden logo

Sjeldenpodden inviterte overlege Lena Lande Wekre og sosionom Rebecca Tvedt Skarberg til studio for å høre deres refleksjoner.

Hva betyr persontilpasset medisin for de med en sjelden diagnose? En episode fra Sjeldenpodden


 

Om Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser har et nasjonalt ansvar for at personer med sjeldne diagnoser, deres pårørende, fagfolk og publikum har tilgang på oppdatert informasjon om sjeldne diagnoser.  Kompetansetjenesten skal bidra til et likeverdig, helhetlig og individuelt tilpassede tilbud. Målgrupper er brukere, familie og tjenesteapparat.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser består av ni sentre. Se navn og lenker til hvert enkelt senter her.

Redaktør for denne siden: Marit Skram. Kontakt: Marit.Skram@ous-hf.no. Telefonnr: 98 43 27 50.

Kort-adresse for denne siden: www.oslo-universitetssykehus.no/NKSD-Arendalsuka2021


 

Fant du det du lette etter?