HELSENORGE
Finn informasjonen

Slik kan du hjelpe personer med sjeldne diagnoser på flukt

Så mange som seks prosent av flyktningene fra Ukraina kan ha en sjelden diagnose. Her kan du finne kunnskap.

Flyktning

​Har du et yrke hvor du møter personer på flukt? Da er muligheten stor for at du møter på noen som kan ha behov for behandling og oppfølging av en diagnose du ikke vet så mye om. 

Det antas at det finnes mellom 6000 og 8000 sjeldne diagnoser. En diagnose regnes som sjelden om det er færre enn 5 av 10 000 som har diagnosen. Selv om forekomsten av hver diagnose er lav, er det mange som lever med en sjelden diagnose. 

​Vi vet at å leve med sjeldne diagnoser kan by på helt egne utfordringer. Helsepersonell har ofte begrenset diagnosespesikikk kunnskap. Personer med sjeldne sykdommer kan ha behov for langvarige og koordinerte tjenester med mange involverte fra tjenesteapparatet.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser består av ni sentre med ansvar for ulike diagnosegrupper. NKSD arbeider med å gjøre informasjon om sjeldne diagnoser tilgjengelig for fagpersoner i stat og kommuner over hele landet. 
Fant du det du lette etter?