HELSENORGE
Tilskuddsordningen

Søknadsfristen for midler til forskning og innovasjon på sjeldne diagnoser nærmer seg

– NKSD arbeider for å gjøre det sjeldne mer kjent. Tilskuddsordningen er et viktig tiltak som både bidrar til økt kunnskap og samarbeid. 

Sjeldnediagnoser
Rådgiver Maria Emilie Gresslien og leder Stein Are Aksens i NKSD vil styrke forskning på sjeldne diagnoser gjennom NKSDs tilsuddsordning.

Det sier leder for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD), Stein Are Aksnes.

Hvert år lyser NKSD ut prosjektmidler gjennom en tilskuddsordning for kompetansehevende tiltak på sjeldenfeltet. Lørdag 15. oktober er siste frist for å søke prosjektmidler til forskning på sjeldne diagnoser for 2023.​​

Behov for egen ordning for “Sjelden-forskning"​

– Forskning på sjeldne diagnoser har en tendens til å falle gjennom i ordinære søknadsprosesser. At pasientgrunnlaget er lite og diagnosene sjeldne betyr ikke at forskning er mindre viktig. Tvert imot, sier Aksnes.

– Forskningen er viktig for både kompetansebygging, kunnskapsspredning og utvikling av nye tilbud.

Tilskuddsordningen har vist seg å være svært ettertraktet siden den ble opprettet i 2014. I 2022 kom det 19 søknader til en totalramme på 5,7 millioner kroner. For 2023 er rammen på 6.0 millioner kroner.

– Ordningen har resultert i mange gode samarbeid mellom NKSD og eksterne forskere, og bidratt til å ivareta tjenestens oppgaver rundt kompetansehevning. Vi ser at ordningen både har stor verdi for våre egne fagmiljø og deres samarbeid med andre. Det er både stimulerende og inspirerende, sier Aksnes. ​

Søkere som er i tvil om prosjektet deres faller innenfor kriteriene etter å ha lest veiledningen, kan ta kontakt med NKSD for hjelp , sier rådgiver Maria Emilie Gresslien.

– Det er stor bredde i utvalget prosjekter som tidligere er blitt gitt støtte. Vi ønsker søknader fra alle miljøer som forsker på sjeldne diagnoser. Unnlatt fra ordningen er basalforskning og fullfinansiering av doktorgrader, sier Gresslien.

Retningslinjer, maler og søknadsskjema 

Prosjektmidler til ​sjeldne diagnoser - Oslo universitetssykehus (nhn.no) 

​