Ernæring i pasientsikkerhetsprogrammet

Tiltakspakke for forebygging og behandling av underernæring i sykehus