Ernæring i pasientsikkerhetsprogrammet

 Tiltakspakke for forebygging av underernæring i sykehus, sykehjem og hjemmetjenesten.

 

 

Bilde pasient

Forebygging av underernæring er blitt et eget innsatsområde i pasientsikkerhetsprogrammet

Underernæring utvikler seg når et ernæringsproblem ikke blir identifisert og kan oppstå som en konsekvens av en sykdom eller sykdomstilstand. Man kan ikke alltid se hvem som er i ernæringsmessig risiko. Det er derfor viktig å fange opp risiko for underernæring tidlig i forløpet og sette i gang tiltak før underernæring oppstår. Sykdomsrelatert underernæring er en stor menneskelig, medisinsk og økonomisk utfordring og kan føre til økt sykelighet og høyere dødelighet.

 Se tiltakspakkene for hjemmetjenesten, sykehjem og sykehus

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.