Ernæringsbehandling er kosteffektivt

​EFFORT-studien, som ble publisert i Lancet i 2019 (1), viste at individtilpasset ernæringsbehandling satt i system har effekt på overlevelse, komplikasjoner og livskvalitet hos inneliggende pasienter i risiko for underernæring. Nå er det gjort en økonomisk evaluering av den individtilpassede ernæringsbehandlingen sammenlignet med standard praksis. Studien viser at ernæringsbehandling også er betydelig kostnadseffektivt (2). Hovedårsaken til kostnadsbesparelsen er redusert risiko for innleggelse på intensivavdeling, og færre sykehusrelaterte komplikasjoner.


Referanser
Schuetz P, et al. Lancet. 2019 Jun 8;393(10188):2312-2321. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32776-4.