GLIM-kriteriene

GLIM (Global Leadership Initiative on Malnutrition)

Enighet mellom ESPEN og ASPEN om nye kriterier for bruk av diagnose underernæring

33 av verdens beste eksperter innen fagfeltet fra forskjellige land har arbeidet over flere år før de kom til konsensus. De anbefalte kriteriene for å diagnostisere underernæring  inneholder tre phenotype- og to etiologi (årsaks)- kriterier. Se figur nedenfor:

glim 1

Grad av underernæring vurderes ut fra følgende kriterier:

glim 2

Lenke til publikasjon i Clinical Nutrition