HELSENORGE

Krafttak mot kreft

Kreftforeningen tildeler 5 millioner til forskning på kakeksi til en forskergruppe ved NTNU.