Artikkel om MinMat (MyFood decision support system) publisert i Clinical Nutrition

MinMat - et beslutningsstøtteverktøy for behandling av underernæring

MinMat er et elektronisk beslutningsstøtteverktøy for behandling av underernæring utviklet ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og NKSU. En ny artikkel fra MinMat prosjektet er nå publisert i Clinical Nutrition (Clin Nutr. 2020 Mar 19. [Epub ahead of print]), og kan leses her. Mari Mohn Paulsen og medarbeidere har testet effekten av å bruke MinMat på ernæringsstatus og ernæringsbehandling hos 100 inneliggende pasienter i en randomisert, kontrollert studie. De fant at gruppen som hadde brukt MinMat-verktøyet hadde bedre ernæringsstatus ved utskrivelse, og flere av pasientene hadde fått dokumentert sin ernæringsbehandling og en ernæringsplan sammenlignet med kontrollgruppen.

MinMat-verktøyet er også nylig beskrevet i en norsk artikkel som du kan lese her i Norsk tidsskrift for ernæring.

Bilde Artikkel MinMat.jpg