Dette arbeidet er nå ferdig og lagt på lovdata

Nasjonale faglige retningslinjer for utdanning av kliniske ernæringsfysiologer