Nasjonale faglige retningslinjer for utdanning av kliniske ernæringsfysiologer

Dette arbeidet er nå ferdig og lagt på lovdata