NSKE møter 2019

Årets tema er Ernæring ved kreft og nevrologiske sykdommer

LLU-kurs 15. - og faglige møter og generalforsamling den 16. januar.

NSKE
 

Lenke til NSKE med program