Tema for den faglige delen er Ernæring ved kritisk sykdom

NSKE møter 2021