nutritionDay 2018 - ny utgave

nutritionDay 2018 blir i år torsdag den 15. november

nutritionDay (nD) er verdens største prevalensstudie innen klinisk ernæring. nD bidrar til å dokumentere omfang og konsekvenser av underernæring i helsetjenesten. Spørreskjemaene er nå revidert og bedre egnet til å kartlegge kvaliteten på ernæringsbehandlingen. Undersøkelsen er dermed blitt mer omfattende, men en kortversjon, nD-ekspress, vil være tilgjengelig til årets nD i november.

nD
nDay Express er et godt egnet verktøy for å måle kvalitet på ernæringsarbeidet og eventuelt effekten forbedringsarbeid over tid. 

Se artikkel  om nDay i Norsk tidsskrift for ernæring


Samtykkeerklæring?

Dersom nDay godkjennes som kvalitetsstudie kan den gjennomføres uten skriftlig samtykke fra pasientene. Helseforetak som deltar i nDay må melde kvalitetstudien til lokalt Personvernombud.

Se veleder for å få nDay godkjent som kvalitetsstudie:

nutritionDay Express skjema:

Pasientliste - 30 dagers oppfølgingsskjema

Spørreskjema om avdelingen

Spørreskjema om pasienten

Spørreskjema som utfylles av pasient 


Lenke til spørreskjemaene for fullversjonen beregnet for sykehus 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.