nutritionDay 2019


nD

nutritionDay(nD) 2019 blir i år den 7. november.

nD er verdens største punktprevalens innen klinisk ernæring. nD bidrar til å dokumentere omfang og konsekvenser av underernæring i helsetjenesten. Det fins nå en kortversjon av spørreskjemaene, nD-express, som gjør undersøkelsen betydelig mindre ressurskrevende å gjennomføre. 

nutritionDay