Punktprevalensundersøkelsen nutritionDay blir i år 12. november

nutritionDay 12. nov i år

nDay

nutritionDay(nD) 2020 blir i år den 12. november.

nD er verdens største punktprevalens innen klinisk ernæring. nD bidrar til å dokumentere omfang og konsekvenser av underernæring i helsetjenesten. Det fins en kortversjon av spørreskjemaene, nD-express, som gjør undersøkelsen betydelig mindre ressurskrevende å gjennomføre enn tidligere. NKSU oppfordrer så mange som mulig til å delta i år. 

Se oppfordring om deltagelse - og veiledning for gjennomføring av nD på vår hjemmeside. 

nDay hjemmeside