HELSENORGE
Den nye versjonen gir brukerstøtte til beregning av maks dosering og tilførselshastighet for forskjellige intravenøse næringsprodukter, kalkulering av overarmmuskelomkrets og beregning av BMI ved amputasjon av forskjellige kroppsdeler.

Nye funksjoner i elektronisk screeningsvektøy (NRS2002)

Dette Excel-baserte verktøyet gir for øvrig brukerstøtte til beregning av behov, kalkulering av inntak fra mat og forskjellige enterale og intravenøse næringsprodukter og genererer automatisk diagnose- og prosedyrekoder når kriteriene for disse foreligger. Verktøyet er utviklet ved UNN, men kan gjerne brukes fritt av alle.

Ernæringsscreening_elektronisk NRS2002_ver T 2020.xlsx