Den nye versjonen gir brukerstøtte til beregning av maks dosering og tilførselshastighet for forskjellige intravenøse næringsprodukter, kalkulering av overarmmuskelomkrets og beregning av BMI ved amputasjon av forskjellige kroppsdeler.

Nye funksjoner i elektronisk screeningsvektøy (NRS2002)

Dette Excel-baserte verktøyet gir for øvrig brukerstøtte til beregning av behov, kalkulering av inntak fra mat og forskjellige enterale og intravenøse næringsprodukter og genererer automatisk diagnose- og prosedyrekoder når kriteriene for disse foreligger. Verktøyet er utviklet ved UNN, men kan gjerne brukes fritt av alle.

Ernæringsscreening_elektronisk NRS2002_ver T 2020.xlsx