Helsenorge

Testing av nDay Express - organisering og gjennomføring ved St Olavs og UNN

nDay


nDay Express


I 2016/17 ble nDay revidert og det ble samtidig laget et kortversjon som kalles nDay express. Av norske sykehus er det så langt bare St Olavs Hospital og UNN som har prøvd denne versjonen. Erfaringen fra disse sykehusene viser at nDay-express er mindre ressurskrevende å gjennomføre samtidig som den gir verdifull informasjon om pasientenes ernæringsstatus og kvaliteten på ernæringstilbudet.    

Les mer:

Organisering og gjennomføring ved St Olavs Hospital

Organisering og gjennomføring på Universitetssykehuset Nord-Norge