HELSENORGE

Doktorgrad om traumer

Psykologspesialist Arvid Nikolai Kildahl disputerte 1. november med doktoravhandling om traumer hos personer med autisme og utviklingshemming.

Arvid Kildahl blir gratulert etter disputas

Forskning tyder på at traumelidelser ofte overses eller feiltolkes hos personer med autisme og utviklingshemming. Funnene fra Kildahls doktorgradsprosjekt tyder på at det er fullt mulig å gjenkjenne og identifisere symptomer i denne grppen. Dette krever imidlertid en annen tilnærming fra klinikere og omsorgspersoner enn det som vanligvis benyttes i utredning av psykisk helse. Kildahl har sett nærmere på dette og gjennom prosjektet blant annet skrevet fem vitenksapelige artikler om temaet. (Lenke for mer informasjon og artikler finner du lenger ned i artikkelen.)

​Tittelen på oppgaven er:

Identification of post-traumatic stress disorder in autistic adults with intellectual disabilities: An explorative study of symptom manifestations and challenges in assessment. 

  • Bedømmelseskomité:
    Professor Thanos Karatzias, Edinburgh Napier University, Sighthill Campus, Edinburgh, UK
  • Forsker Liesbeth Mevissen, PhD, Trajectum, Zwolle, Nederland
  • Professor Tine Jensen, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Arvid Kildahl i diskuajon med Liesbeth Mevissen

Forsker Liesbeth Mevissen, Nederland, var andre opponent under disputasen.

Disputasen ble ledet av førsteamanuensis Torill Ueland.

Veiledere har vært:

  • Psykologspesialist Sissel Berge Helverschou, PhD, Oslo Universitetssykehus
  • Førsteamanuensis Hanne Weie Oddli, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

 

Kildahl er til daglig tilknyttet Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) og NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, begge Oslo universitetssykehus.
 

Du kan lese mer om doktorgraden og artiklene her.

Kildahl i diskusjon med opponent på Zoom

Professor Thanos Karatzias gjennomførte sin utspørring digitalt.

Tilbake til NKUPs forside