HELSENORGE

Evaluering 2022

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse gjennomførte i desember 2021 en evaluering av sine tilbud.

Bilde av hånd som velger blant brikker med forskjellige smilefjes

Abonnenter av nyhetsbrevet, deltagere på NKUPs tirsdagswebinarer og de som følger kompetansetjenesten på Facebook ble invitert til å delta. Undersøkelsen ble gjennomført med verktøyet Questback og det var 147 respondenter.

Utvalgte funn

Nyhetsbrev

Av respondentene som abonnerer på nyhetsbrevet (N=113) svarte 18,6 prosent at nyhetsbrevet er noe nyttig, mens 81,4 prosent svarte at nyhetsbrevene er nyttige eller svært nyttige.

Tirsdagswebinarer

Av de som følger vår webinarrekke, NKUPs tirsdagswebinarer, (N=129) svarte 1,5 prosent at de ikke hadde nytte av webinarene, 15,5 prosent svarte noe nyttig og 83 prosent svarte nyttig eller svært nyttig.

Hjemmeside

146 respondenter svarte at de hadde besøkt NKUPs hjemmeside. På nettsiden finner en blant annet en rekke faglige tekster med råd om utredning og behandling av personer med utviklingshemming og psykisk lidelse. Av respondentene som har lest en eller flere av disse tekstene (N=115) svarte 1,8 prosent at tekstene ikke har vært nyttige, mens 98,2 har hatt nytte av tekstene.

Fagnettverk

19 respondenter var deltagere på NKUPs fagnettverk. 10,5 prosent svarte at de har hatt noe nytte av dette, mens 89,5 prosent synes fagnettverket har vært nyttig eller svært nyttig.

Veiledning

24 respondenter har fått veiledning av NKUP. 4,2 prosent av disse svarer at veiledningen var noe nyttig. 95,8 prosent svarer nyttig eller svært nyttig.

Etterkommer ønsker

Inkludert i undersøkelsen var et åpent felt hvor respondentene kunne skrive tilbakemeldinger i fritekst. Flere meldte tilbake et ønske om å kunne se tirsdagswebinarene på andre tidspunkter enn sendetid (tirsdager klokka 15-15.30). NKUP har fra 2022 derfor utvidet perioden hvert webinar ligger tilgjengelig for våre abonnenter til en hel uke.


 


 

Tilbake til NKUPs forside

Fant du det du lette etter?