HELSENORGE

Få med deg vårens tirsdagswebinarer

NKUPs tirsdagswebinarer fortsetter ukentlig gjennom hele 2021. Programmet for første halvår er nå klart. Det består både av større bolker om ett tema og enkeltstående forelesninger om en spesifikk problematikk.

Meld deg på her!​

NKUPs tirsdagswebinarer fortsetter ukentlig gjennom hele 2021. Programmet for første halvår er nå klart. Det består både av større bolker om ett tema og enkeltstående forelesninger om en spesifikk problematikk.

For detaljer om temaer og forelesere se oversikt nederst i artikkelen. De første webinarene handler om traumelidelser. Temaene utredning, miljøterapi og intervensjoner blir alle behandlet hver sin tirsdag. Webinarene i februar er alle viet depresjon og deretter undervises det om diagnosen mani i tre webinarer. Foreleserne NKUP har knyttet til seg for å holde forelesningene er alle eksperter på sine områder.

Tirsdagswebinarene var et gratistilbud NKUP startet med høsten 2020. De ble svært godt mottatt og kommer derfor til å fortsette hele 2021. Tilbudet er først og fremst rettet mot spesialisthelsetjenesten, men det er åpent for alle. Det koster fremdeles ingenting å følge undervisningsrekken.

Webinarene streames via Youtube. Når du melder seg på vil du mot slutten av hver uke få tilsendt en lenke du skal bruke den førstkommende tirsdagen. Hver lenke er unik og fungerer derfor kun på ett webinar.

Tilbake til NKUPs forside