Foredragsholdere PUA-seminaret 2017

Utviklingshemning og psykose

Presentasjon av årets foredragsholdere

Ole A. Andreassen er professor i psykiatri og leder ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) ved Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Bergen.      

Trine Lise Bakken er forsker PhD / cand.san. og psykiatrisk sykepleier. Hun leder Regional kompetansetjeneste ved Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning / autisme, PUA, ved Oslo universitetssykehus HF. Ved siden av mer enn tyve års klinisk praksis, har hun publisert en rekke artikler i internasjonale og nasjonale tidsskrifter og har vært redaktør / medredaktør for fire fagbøker om psykiatri og utviklingshemning.

Maria Hagen Engebretsen er psykiater og seksjonsoverlege ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA), Oslo universitetssykehus, hvor hun har vært ansatt i fire år. Hun er overlege på poliklinikken ved PUA. Hun har tidligere erfaring fra akuttpsykiatri og geriatri. Tidligere har hun arbeidet som fastlege og legevaktslege. Engebretsen har studert to år ved institutt for psykoterapi.

Arvid Nikolai Kildahl er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han arbeider til daglig ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA), Oslo universitetssykehus. Han har tidligere arbeidet i habiliteringstjenesten for barn og unge og ved psykosepoliklinikk i psykisk helsevern for voksne. Kildahl har videreutdanning i traumebehandling og underviser ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Jane Hellerud er vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Hun har vært ansatt ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA), Oslo universitetssykehus siden 2004, som ledende miljøterapeut i døgnpost 1. Hun har blant annet ansvar for fagutvikling i døgnpost 1. Hellerud har allsidig erfaring med mennesker med utviklingshemning / autisme, også fra kommunale tjenester. Hun er spesielt opptatt av kompetanseheving i det miljøfaglige arbeidet i PUA, samt i kompetanseoverføring til miljøer der pasientene bor.

Inger Breistein Haugen er psykiater ved Regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme (PUA), Oslo universitetssykehus. Hun har vært ansatt ved PUA i fem år, og er overlege på en av døgnpostene i seksjonen.

Fant du det du lette etter?