Forskning

Pågående forskning innen fagområdet utviklingshemming/autisme og psykisk helse:

Traumer hos personer med autisme og utviklingshemming

Arvid Kildahl, psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi, holder på med doktorgraden Traumer hos personer med autisme og utviklingshemming. Prosjektet er et samarbeid mellom NKUP og NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier). Veiledere er PhD/psykologspesialist Sissel Berge Helverschou ved NevSom og PhD/Førsteamanuensis Hanne Weie Oddli ved Universitetet i Oslo. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles innen 2021.

Bakgrunn

Personer med autisme og utviklingshemming er mer utsatte for potensielt traumatiserende hendelser enn andre, samtidig som de også ser ut til å ha større risiko for å utvikle vansker i etterkant av slike hendelser. Kunnskapen om hvordan slike vansker arter seg hos denne gruppen er imidlertid svært begrenset. En av de vanligste vanskene mennesker kan utvikle etter traumatiserende hendelser er post-traumatisk stresslidelse (PTSD). Tidligere forskning på PTSD hos personer med autisme har stort sett utelatt personer som også har utviklingshemming fra studiene, mens forskning på PTSD hos personer med utviklingshemming ikke har sett på om personer med autisme skiller seg ut på noen måte. Generelt er kunnskapen mer begrenset for PTSD hos personer med utviklingshemming enn den er for andre psykiske lidelse. Til sammen gjør dette at det klinisk ofte er en utfordring både å oppdage at personer med autisme og utviklingshemming har vært utsatt for traumatiserende hendelser, inkludert vold og overgrep, eller vurdere om de har tatt skade av andre negative hendelser de har opplevd. Vi vet rett og slett ikke nok om hvordan slike vansker arter seg, hva man skal se etter og hvordan man skal vurdere det.

Delprosjekter

Arvid Nikolai Kildahl

Arvid Nikolai Kildahl. Foto: Knut Hattrem

Se Kildahls publikasjoner i Cristin her 

Multisenterstudien

AUP- (autisme, utviklingshemming og psykiske lidelser-) multisenterstudien er et klinisk samarbeidsprosjekt mellom fagmiljøer med ansvar for å gi regionale eller spisskompetente tjenester til personer med psykiske lidelser, autisme og utviklingshemming. Studien administreres og koordineres av NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier). Arbeidet med prosjektet startet våren 2010, og datainnsamling gjennomføres frem til

Les mer om AUP-multisenterstudien her

UKU-bivirkningsmonitorering for personer med psykisk utviklingshemning

Medisiner som brukes mot alvorlig psykisk lidelse som schizofreni, psykotisk depresjon eller bipolare tilstander blir gjerne med en samlebetegnelse kalt psykofarmaka. Det er lite kunnskap om rapporterte bivirkninger hos personer med utviklingshemning. Personer med utviklingshemning, og særlig de som har autisme i tillegg, vil kunne ha problemer med å rapportere om medikamentbivirkninger.

For å finne ut om personer med utviklingshemning har plagsomme virkninger (bivirkninger) av medisiner mot alvorlig psykisk lidelse, er det startet et prosjekt for å utvikle en observasjonsmetode: sjekklisten UKU-SERS-ID. Det er tatt utgangspunkt i skjemaet UKU Bivirkningsskala.

Målet er at UKU-SERS-ID skal gjøre det enklere å oppdage bivirkninger hos personer med psykisk utviklingshemning, og dermed bedre behandlingen og livskvaliteten.

Prosjektet er delfinansiert av Helsedirektoratet og forskningsmidler fra Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus.

Referanser:

Anne Louise Tveter, Trine Lise Bakken, Jan Ivar Røssberg, Egon Bech-Pedersen, Jørgen G. Bramness, (2016) "Short communication: reliability and validity of the UKU Side Effect Rating Scale for adults with intellectual disabilities", Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities, 10:3,166-171, https://doi.org/10.1108/AMHID-10-2015-0051

Tveter, A.L., Bakken, T.L., Bramness, J.G. and Røssberg, J.I. (2014). Adjustment of the UKU Side Effect rating Scale for Adults with intellectual disabilities. A pilot study. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities. 8:4, 260-267.

 

Tilbake til NKUP
 

Fant du det du lette etter?