HELSENORGE
NKUP-seminaret 2023

I dybden på utviklingshemming og psykose

12. april inviterer NKUP til et gratis heldagsseminar hvor vi setter søkelys på psykose. 

Dato: 12. april 2023.

Du kan velge å være fysisk til stede eller følge seminaret digitalt. Seminaret arrangeres i auditoriet på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Det blir servert lunsj. Deltakelse er gratis.

Meld deg på her​​​

​Årlig arrangerer kompetansetjenesten et seminar hvor vi går i dybden på et utvalgt tema. Denne gangen ønsker vi å bruke seminaret til å belyse ulike sider ved psykose hos personer med utviklingshemming.

Psykose brukes om en gruppe psykiske lidelser hvor fellestrekket er alvorlig forstyrret virkelighets-oppfatning. Psykoser omfatter lidelser i schizofrenispekteret, stemnings-lidelse med psykotiske symptomer; psykotisk depresjon og manisk psykose samt organiske psykoser. 

Psykosesymptomer kan være vanskelig å observere, særlig tidlig i forløpet. Forekomst av psykotiske lidelser hos personer med utviklingshemming antas å være høyere enn i den generelle befolkningen. Det kan være vanskelig for pasienter med utviklingshemming å sette ord på hallusinatoriske opplevelser og vrangforestillinger, spesielt ved alvorlig til dyp utviklingshemming. Ved utredning av psykotisk lidelse hos denne gruppen står klinikere overfor store differensialdiagnostiske oppgaver. Å kunne skille mellom hvilke symptomer som kan skyldes utviklingshemming/autisme og hvilke som kan skyldes psykose, krever at klinikeren ikke følger en streng kriteriebasert diagnostisk prosedyre.​


Program for seminaret​

NKUP-seminarprogram 2023.PNG​​

Følg denne lenken for å melde deg på!​

Seminaret gir følgende godkjenninger som kurs for legeforeningen og psykologforeningen:
7 timer for vedlikeholdskurs for psykologspesialister
6 timer spesialisering i barnepsykiatri som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for leger i gammel ordning
6 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri


Seminaret er også søkt godkjent hos sykepleierforbundet.​Det årlige NKUP-seminaret gjennomføres første onsdag i april. I 2023 havner den onsdagen midt i påskeuken og arrangementet blir derfor flyttet en uke.​Tilbake til NKUPs forside