HELSENORGE
Årlig fra NKUP om forskning og praksis

Meld deg på årets SotA-webinar!

I årets State of the Art-webinar fra NKUP kan du blant annet få med deg siste nytt om flere kartleggings-instrumenter, sammenheng mellom angst og sensorisk følsomhet hos personer med autisme og en studie om sam-rapportering. Webinaret er gratis.

Mann dytter store bøker inn i et stort nettbrett

Meld deg på her.

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse arrangerer årlig et State of the Art-webinar i november. Der legger vi vekt på det siste innen forskning og praksis fra fagfeltet. Foredragsholderne er fagfolk fra inn- og utland, alle eksperter innen sitt område. Målgruppe for webinaret er spesialisthelsetjenesten, men det er åpent for alle.

Dato: 2. november 2022

Tidspunkt: 8.30-11.30PROGRAM
​​TEMABOLK
​TITTEL​
​FOREDARGSHOLDER
​​Nytt fra forskningen

​​​​Kartleggingsinstrumenter for psykisk lidelse hos barn og ungdom med utviklingshemming. En systematisk kunnskapsoppsummering
Marianne Berg Halvorsen,
Habilitering for barn og unge, UNN

​The Perceived Causal Relations Between Sensory Reactivity Differences and Anxiety Symptoms in Autistic Adults
Keren MacLennan,
University of Reading​,   UK

​Spesialisthelsetjenester til autistiske personer med utviklingshemming og psykisk lidelse i Norge​
Jane M. A. Hellerud,
Regional seksjon psykiatri, utviklingshemming/autisme, OUS

​Nytt fra praksis
​Ny rapport om utredning og behandling av psykisk lidelse hos barn og unge med intellektuell funksjonsnedsettelse og/eller autisme
Mari Østgaard, Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge, OUS​ Fagnettverk og tjenester​​​Sam-rapportering. En pilotstudie fra kommunale bofellesskap for voksne med utviklingshemming
Annicken Westlund,
Sarpsborg kommune


​SCIL - et v​erktøy for rask screening for utviklingshemming. Nå oversatt til norsk
Erik Sønenaa, Institutt for psykisk helse, ntnu og avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, St. Olavs Hospital

  • Marianne Berg Halvorsen er psykologspesialist, ved UNN. Hun jobber både som forsker og spesialist i klinisk nevropsykologi. Berg Halvorsen har i flere år forsket på psykiske vansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse.​
  • Keren MacLennan er PhD ved University of Reading. Hun har spesialisert seg på sensorisk følsomhet, psykisk helse og autisme og er særlig opptatt av hvordan sanseverdenen påvirker personer med autisme. MacLennan er på Twitter @KerenMacLennan og Instagram @theanxiousscientist.
  • Mari Østgaard er vernepleier og er ansatt som rådgiver ved Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge ved OUS. Østgaard tar for tiden en master i læring i komplekse systemer ved OsloMet.

  • Annicken Westlund er vernepleier med videreutdanning i utviklingshemming og psykisk helse og arbeider i en bolig i Sarpsborg. Westlund har nylig gjennomført et pilotprosjekt om sam-rapportering hvor hensikten var å samle brukererfaringer om det å vurdere egen hverdag gjennom rapportskriving sammen med tjenesteytere.​

  • Jane M. A. Hellerud er ledende vernepleier ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme ved OUS. Hellerud har en master innen utredning og behandling av personer med autisme, utviklingshemming og psykisk lidelse.

  • Erik Søndenaa, førsteamanuensis/PhD, Institutt for psykisk helse, NTNU og Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital​. Søndenaa har spesialkompetanse på habilitering, fengsels- og rettspsykologi, kognitiv funksjonshemming og vernepleie.


Meld deg på via denne lenken.


Tilbake til NKUPs forside