Meld deg på NKUP-seminaret 2020!

Tema for årets NKUP-seminar er Miljøterapi til personer med utviklingshemming/autismespekterforstyrrelse og psykisk lidelse. Seminaret gjennomføres digitalt.

Dame følger webinar på egen PC

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse, NKUP, arrangerer i 2020 et heldigitalt seminar. Du kan følge seminaret på PC, nettbrett eller mobil fra klokka 8.30 til 11.35. Det vil bli presentert flere kasuistikker.

Program:
•Utfordringer ved autisme og psykisk lidelse (Trine Lise Bakken)
•Positiv atferdsstøtte (Ulf Ingar Wangensteen)
•Miljøterapi hjemme hos familiene (Dag Simon Westengen intervjues av Hanne Kari Fossum ved NKUP)
•Utviklingshemming, autisme og selvskade (Stian Larsen og Ida Brevik)
•Miljøterapi ved angstsymptomer/lidelser  (Marion Cecilie Bakke)

NKUP-seminaret er et årlig seminar som arrangeres i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse. Dette er etterfølgeren til PUA-seminaret som Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme stod bak.