Meld deg på NKUP-seminaret 2021!

14. april kan du få med deg webinaret om ruslidelse og utviklingshemming. Det er Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk lidelse som arrangerer og det er gratis å delta.

Ung dame følger webinar på laptop

​Tema for NKUP-seminaret 2021 er ruslidelse hos personer med utviklingshemming. Datoen er 14. april og seminaret som i år er heldigitalt, går fra klokka 09.00 – 14.00.
Meld deg på her!

Kompetansesvakt område

Det finnes få tall på hvor utbredt rusmisbruk er blant personer med utviklingshemming, og vice versa. Det er lite tradisjon i rusbehandlingen for å tenke at kognitive vansker kan skyldes utviklingshemming. Derfor har vi valgt dette som tema for årets NKUP-seminar.

- Det er viktig for oss som kompetansetjeneste å sette søkelyset på områder innen vårt fagfelt som vanligvis ikke får så mye oppmerksomhet. Og vi er ekstra stolte av at vi til dette webinaret har fått med oss dyktige eksperter fra Nederland, sier leder Ellen Kathrine Munkhaugen.

Marijke van Dijk og Joanneke van der Nagel er blant Europas fremste fagpersoner på området utviklingshemming og rus. De jobber ved senteret Tactus i Nederland. På senterets hjemmeside presenterer det seg som en organisasjon hvor behandlingen tar utgangspunkt i brukerens egen styrke og muligheter. De skriver: "Det betyr ikke at noen må finne ut av dette selv. Vi er her for å hjelpe. Vi hjelper brukeren, men også pårørende og fagfolk. Fordi vi kan gjøre det sammen!".

Norske eksperter bidrar også

Vi har også fått med oss dyktige fagpersoner fra Norge som skal dele sin kunnskap og sine erfaringer fra feltet;

  • Kirsten Braatveit er forsker i Helse Fonna HF og psykologspesialist ved Blå Kors Haugaland A-senter. Braatveit har en doktorgrad om rusmisbruk blant personer med utviklingshemming.
  • Oddbjørn Hove er psykologspesialist og leder ved PPU (Poliklinikk i psykisk helsevern for utviklingshemmede) ved Klinikk for Psykisk Helsevern i Helse Fonna. Han har en doktorgrad om metoder for kartlegging av symptomer på psykiske lidelser for personer med utviklingshemming.
  • Trine Lise Bakken er fag-og forskningsleder i NKUP. Hun er også førsteamanuensis ved videreutdanningen Utviklingshemming og psykisk helse ved OsloMet. Hun har en doktorgrad som omfatter indikatorer på schizofrene psykoser og kommunikasjon med mennesker med autisme, utviklingshemning og schizofreni.


PROGRAM
09.00 – 09.10Velkommen Ellen Kathrine Munkhaugen
09.10 – 09.50 Organisering og klinisk praksis i NederlandMarijke van Dijk og Joanneke van der Nagel
09.50 – 09.55Pause  
09.55 – 10.25Organisering og klinisk praksis i NederlandMarijke van Dijk og Joanneke van der Nagel
10.25 – 10.35Pause 
10.35 – 11.05Organisering og klinisk praksis i NederlandMarijke van Dijk og Joanneke van der Nagel
11.05 – 11.15Pause 
11.15 – 11.45Status i NorgeKirsten Braatveit
11.45 – 12.25 Lunsj 
12.25 – 12.45 Utredning og diagnostikk av ruslidelse hos personer med utviklingshemmingKirsten Braatveit
12.45 – 12.50Pause 
12.50 – 13.15Kasus presentasjon: Ung mann med autisme og langvarig cannabisbruk – terapeutiske utforinger Oddbjørn Hove
13.15 – 13.25Pause 
13.25 – 13.50Kliniske behandlingserfaringerTrine Lise Bakken
13.50 – 14.00Takk for i dagEllen Kathrine Munkhaugen

For å melde deg på, klikk her.

Tilbake til NKUPs forside