HELSENORGE

Nettressurser om korona

For personer med utviklingshemming og psykisk lidelse kan det være vanskelig å forstå det som skjer i samfunnet vårt. Og det vi ikke forstår, kan gjøre oss utrygge. Nedenfor har vi samlet en rekke nettressurser som kan gi tips i en annerledes hverdag.


 

​       Utviklingshemming og/eller autismespekter-forstyrrelser

NAKU, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming, har samlet informasjon om koronaviruset og tjenester til personer med utviklingshemming. På siden finner en blant annet informasjon om smittevernveiledning og hvordan en kan snakke med personer om utviklingshemming om viruset. Nettsidene er et samarbeid mellom NAKU, Aldring og helse, SOR og Helsedirektoratet.


For mennesker med utviklingshemming kan det være vanskelig å forstå informasjonen som blir gitt om koronaviruset og tiltakene som er iverksatt. Likefullt er det nedfelt i FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne at også denne gruppen har rett på tilrettelagt informasjon. Psykolog Anne Gro Innstrand gir i denne artikkelen enkle tips om hvordan en kan kommunisere om koronaviruset med personer med lett til moderat utviklingshemming, alvorlig til dyp utviklingshemming og personer med autismespekterforstyrrelser.


Mange mennesker, både med og uten utviklingshemming og autisme, engster seg for om de kanskje er smittet av koronaviruset. Da er det lett å kjenne ekstra godt etter hva som skjer i kroppen. Å være tungpustet kan være et symptom på koronasmitte, men det kan også være en følge av redsel. Derfor er det nå ekstra viktig å være inne og gjøre ting en synes er hyggelig. Dette kan både bidra til at færre blir smittet, og at en føler seg mindre engstelig. I denne artikkelen forklarer Arvid N. Kildahl hvorfor autisme nå er en superkraft!


 

Psykososial beredskap

RVTS Øst, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Øst, retter søkelyset mot de psykososiale stressfaktorene en pandemi er forbundet med. Senteret har utarbeidet en egen verktøykasse på nett for alle som jobber med oppfølging av kriser og katastrofer. I forbindelse med koronaspredningen i Norge revideres siden.

Psykisk helse og rus

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid jobber for at mennesker med psykiske og sosialt relaterte problemer skal få hjelp ute i kommunene. NAPHA er i disse dager opptatt av at de omfattende tiltakene som er satt i gang i forbindelse med korona-pandemien, får konsekvenser for de med utfordringer innen psykisk helse og rus. Kompetansetjenesten har derfor opprettet en temaside om korona-situasjonen og psykisk helsearbeid. Informasjonen er først og fremst rettet mot tjenestene ute i kommunene. Siden oppdateres daglig.

Utgangspunkt for å snakke om viruset

På nettsiden til Klinikk for krisepsykologi kan en laste ned en pdf-fil med en historie om hva koronaviruset er, forklart på en enkel måte. I fortellingen er det også beskrevet hva vi kan gjøre for å beskytte oss. Teksten er et godt utgangspunkt for samtaler og for å skape et felles fokus for hva vi kan gjøre for å bekjempe viruset. i tillegg følger det med noen oppgaver som kan løses, for eksempel å tegne hvordan viruset ser ut, fargelegge ulike ansiktsuttrykk og sette ord på hvilken følelse en kjenner på når en tenker på eller snakker om viruset. Filen finner du her.