NKUP-seminaret

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse arrangerer NKUP-seminaret årlig. Dette er det tidligere PUA-seminaret. Årets seminar arrangeres 14. aril. Dette blir et digitalt seminar. Tema er ruslidelse og utviklingshemming.

NKUP-seminaret 2021

Tema: Ruslidelse og utviklingshemming.

Mer informasjon

NKUP-seminaret 2020

Tema: Miljøterapi for personer med utviklingshemming/autismespekterforstyrrelser og psykisk lidelse.

Mer informasjon

PUA-seminaret 2019

Ordsky PUA-seminaret 2019

Tema: Depresjon og utviklingshemning
Forståelse og samhandling, behandling og tiltak ved depresjoner hos personer med utviklingshemning.

Seminaret avholdes på Thon Hotell Vika Atrium, Oslo 4. og 5. april 2019.

PUA-seminaret 2019. Invitasjon med program og en kort presentasjon av foredragsholderne:
PUA seminaret 2019 - Invitasjon.pdf

Her kan du melde deg på PUA-seminaret 2019

PUA-seminaret 2018

Ordsky PUA-seminaret 2018.jpg

Tema: Miljøbehandling

Forståelse og samhandling ved utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning og psykisk lidelse

5. april 2018. Thon Hotell Vika Atrium, Oslo

Informasjon om påmelding finner du i invitasjonen:

PUA Seminaret 2018. invitasjon med program og presentasjon av foredragsholderne

PUA-seminaret 2017

ordsky puaseminaret 2017.jpg

Tema: Utviklingshemning og psykose

27. og 28. mars 2017. Thon Hotell Vika Atrium, Oslo

PUA-seminaret i 2017 vil belyse psykoselidelser hos mennesker med utviklingshemning / autisme fra flere synsvinkler.

Psykose hos mennesker med utviklingshemning har tidligere vært sterkt knyttet til aggresjon og skremmende væremåte. Aggresjon har vært forstått som et sentralt kjennetegn. Kunnskapsstatus i dag tillater en bredere forståelse av hvordan symptomene arter seg hos mennesker med utviklingshemning og psykose.

Utredning og diagnostisering av psykoselidelse er særlig viktig fordi:

  • Pasienter med utviklingshemning (og autisme) har en sårbar hjerne og kan tåle medikamenter dårlig. Det er derfor viktig å ikke gi unødig medikamentell behandling til personer som ikke har psykose.
  • Motsatt kan det få svært uheldige følger for personer som har psykose hvis de ikke får adekvat behandling for sine plager.

Psykose er en sykdom i hjernen. Hjernen lar seg påvirke av omgivelsene – altså er det logisk at det er nødvendig med behandling som tar hensyn til begge deler. Både biologiske og psykososiale behandlingsalternativer aktuelle.

Informasjon om foredragsholderne

Her finner du programmet for PUA-seminaret 2017

Presentasjoner fra seminaret:

Dag 1:

Hva skjer i hjernen ved psykose?

Professor Ole A. Andreassen

Generelt om psykose og utviklingshemning. Kunnskapsgrunnlaget før og nå

Forsker Trine Lise Bakken

Fenomenologi - utredning og diagnostisering

Seksjonsoverlege Maria Hagen Engebretsen

Psykose eller traume?

Psykologspesialist Arvid Nikolai Kildahl

DAG 2:

Medikamentell behandling.

Overlege Inger Breistein Haugen

Samtalebehandling.

Forsker Trine Lise Bakken

Miljøbehandling.

Ledende vernepleier Jane M Hellerud

Forløp og prognose.

Forsker Trine Lise Bakken

PUA-seminaret 2016

Seminaret ble arrangert 11. og 12. april 2016.

Tema: Utfordrende adferd og psykisk helse - forståelse, håndtering og konsekvenser.

PUA-seminaret i 2016 vil utforske sammenhengen mellom utfordrende atferd og psykisk lidelse.

Aggresjon er som regel et tegn på mistrivsel eller at individet føler seg truet. Hos mennesker med utviklingshemning som har problemer med å ordlegge seg, vil mistrivsel eller engstelighet / angst kunne vises som såkalt utfordrende atferd. Mennesker som har det bra og føler seg trygge vil sjelden slå eller skjelle ut andre mennesker..

Presentasjoner fra seminaret:

Sammenhengen mellom psykisk lidelse og atferdsvansker (PDF)Psykologspesialist Elisabeth Wigaard

Hva gjør utfordrende atferd med helsepersonell? (PDF)
Ledende vernepleier Tone Kristiansen

Psykose og utfordrende atferd (PDF)
Forsker Trine Lise Bakken

Relasjonelle konsekvenser (PDF)
Psykologspesialist Trine Elisabeth Iversen

Utfordrende atferd og traume (PDF)
Psykologspesialist Arvid Nikolai Kildahl

Faglig forsvarlige tjenester reduserer bruk av tvang og makt (PDF)
Rådgiver og nestleder i NAKU, Kim Berge

Kliniske eksempler (PDF)
Ledende vernepleier Jane M. A. Hellerud

Er psykofarmaka effektivt overfor utfordrende atferd? (PDF)
Psykiater Maria H. Engebretsen

PUA-seminaret 2015

Seminaret ble arrangert 4. og 5. juni 2015.

Tema: Hvordan forebygge psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemning/autisme.

Seminaret omfatter faktorer som påvirker psykisk helse; både risikofaktorer som følger av å leve med en kognitiv funksjonshemning og faktorer som generelt påvirker psykisk helse. Spesielt relasjoner og styrkeområder kan påvirke i gunstig retning. Overbelastning og tap kan påvirke negativt hvis ikke endret væremåte hos personen blir fanget opp.

Presentasjoner fra seminaret:

Emosjonsregulering (PDF)
Psykologspesialist Trine Elisabeth Iversen

Relasjoner og psykisk helse (PDF)
Psykologspesialist Trine Elisabeth Iversen

Kognitive belastninger (PDF)
Psykologspesialist Elisabeth Wigaard, Regionalt senter for utviklingshemmede, Vestre Viken HF

Styrkeområder (PDF)
Forsker Trine Lise Bakken

Samarbeid med pårørende (PDF)
Enhetsleder Gunn Klevmoen

Livshendelser, tap og sorg (PDF)
Psykologspesialist Arvid N. Kildahl

"Å stå utenfor" (PDF)
Ledene vernepleier Jane Hellerud

Sensoriske vansker (PDF)
Forsker Trine Lise Bakken

Skadevirkninger av makt og tvang (PDF)
Rådgiver Kim Berge, NAKU Trondheim

Medisinske aspekter (PDF)
Overlege Maria Hagen Engebretsen

 


Fant du det du lette etter?