HELSENORGE

NKUPs populære webinarrekke fortsetter

Denne høsten fortsetter de ukentlige tirsdagswebinarene om utivklingshemming/autisme og psykisk lidelse.

​Denne høsten blir det en ny runde med webinarene som sendes hver tirsdag ettermiddag klokka 15.00 - 15.30.

Webinarene tar for seg forskjellige temaer innenfor utviklingshemming og psykisk helse. De er gratis og alle påmeldte får ukentlig informasjon om ukens tema samt påloggingslenke.

Temabolker

Første bolk denne sesongen omhandler atferd, følsomhet og overaktivering. Senere dette halvåret blir det blant annet mer om tilpasninger til terapi og emosjonell modenhet.

For full oversikt over temaer og foredragsholdere, se tabell lenger ned i artikkelen. 

Meld deg på

Dersom du har deltatt på webinarene tidligere i år, er du allerede påmeldt. Har du ikke meldt deg på tidligere, kan du bruke denne lenken

 

Høstens program
​Uke 36​Hvordan oppdage mental overbelastning og sensorisk overfølsomhet?​Trine Lise Bakken
​Uke 37​Daglige aktiviteter – risiko for overvurdering​Espen Matre
​Uke 38​Atferdsekvivalenter i utredning og behandling​Trine Lise Bakken
​Uke 39​Utviklingshemming, depresjon og atferdsaktivering​Eimund Arnesen
​Uke 40​Følgeperson i behandlingssamtaler – rollefordeling og terapeutiske prosesser​Trine Lise Bakken
​Uke 41​Terapeutferdigheter hos behandlere​Trine Lise Bakken
​Uke 42​Når ordene ikke strekker til ​Trine Lise Bakken
​Uke 43​Tilpasninger ved samtalebehandling ​Trine Lise Bakken
​Uke 44​Psykoedukasjon – samtale med bruker ​Caroline Dahlhaug
​Uke 45​Emosjonell utvikling​Kjersti Karlsen
​Uke 46​Emosjonell modenhet og utviklingshemming/autisme – kliniske eksempler​Elisabeth Wigaard
​Uke 47​Sanseterapi og utviklingshemming/autisme​Bodil Ellingsen
​Uke 48​Sanseterapi – kliniske eksempler​Trine Lise Bakken
​Uke 49​Dialektisk atferdsterapi og utviklingshemming - validering​Trine E. Iversen
Tirsdagswebinarene fortsetter etter jul


 

Tilbake til NKUPs forside