HELSENORGE

Ny bok om psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemming

Den populære boken er nå revidert med oppdatert kunnskap og referanser. I tillegg er to helt nye kapitler lagt til.

Faksimile av bokforsiden

Boken Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemming - forståelse og behandling ble første gang utgitt i 2012 som en del av en større satsing på litteratur om mennesker med utviklingshemming som Stiftelsen SOR (Samordningsrådet for utviklingshemmede) tok initiativ til. Tre av i alt syv bøker handler om psykisk helse. Boken gir på en del områder utfyllende og grundig gjennomgang av tema som forhåpentlig treffer behovet til behandlere og andre med ekstra stort vitebegjær om psykiske lidelser.

Boken er et nordisk samarbeid mellom norske, danske og svenske kolleger. 2020-utgaven er lik 2012-utgivelsen med unntak av to nye kapitler. Det ene om samvalg, med-rapportering og med-forskning. Det andre nye kapittelet handler om bivirkninger og bivirkningsovervåkning. De resterende kapitlene omfatter de samme tilstandene som i 2012-utgaven. Alle disse kapitlene er revidert med oppdaterte referanser og ny tekst som gjenspeiler et utvidet kunnskapsgrunnlag for de ulike tilstandene og behandlingsmetodene.

Fant du det du lette etter?