PUA-fordypningskurs

Kurs for helsepersonell innen kjerneområdene psykose, depresjoner, angst, traume og personlighetsforstyrrelser. Undervisningen omfatter utredning, diagnostisering, behandling, og oppfølging.
Hagebilde fra Verkensveien
 

Kursserien består av åtte kurs som avvikles med to kurs per halvår. Du velger selv om du vil følge hele eller deler av kursserien. I tillegg har vi et kurs i differensialdiagnostikk 2 ganger i året.

Kurs høsten 2019

Tema: Utviklingshemning og psykoser

 • Del 1: Forståelse og utredning, onsdag 18. september 2019
 • Del 2: Behandlingsformer og tiltak, onsdag 13. november 2019

Differensialdiagnostikk: Hvordan skille psykisk lidelse fra utviklingshemning/autisme?

Differensialdiagnostikk: Psykose, angst eller OCD ved PU/ autisme

Felles for alle kursene

  

Kommende kurs i denne kursserien:

(Påmelding kommer til høsten for våren 2020)

Kurs våren 2020

Tema: Utviklingshemning og stemningslidelser

 • Del 1: Forståelse og utredning
 • Del 2: Behandlingsformer og tiltak

Differensialdiagnostikk: Hvordan skille psykisk lidelse fra utviklingshemning/autisme?

Kurs høsten 2020

Tema: Utviklingshemning og angstlidelser

 • Del 1: Forståelse og utredning
 • Del 2: Behandlingsformer og tiltak

Differensialdiagnostikk: Hvordan skille psykisk lidelse fra utviklingshemning/autisme?

Kurs våren 2021

Tema: Utviklingshemning og traume/personlighetsforstyrrelse

 • Del 1: Forståelse og utredning
 • Del 2: psykososial og medikamentell behandling


Målgruppe

Målgruppen for undervisningen er helsepersonell som leger, psykologer, syke-/vernepleiere, sosionomer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, annen relevant 3-årig høgskoleutdanning og andre interesserte. Pårørende og andre nærpersoner er også velkomne.

Målet med kursprogrammet er å øke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for 1. linjen (bydeler og kommuner), 2. linjen (habiliteringstjenester og distriktspsykiatri), samt til brukere og deres nærpersoner.

Undervisning

Kursprogrammet omfatter kjerneområdene traume og personlighetsforstyrrelse, psykose, depresjoner og angstlidelser. Undervisningen vil omfatte utredning, diagnostisering, behandling, miljøtilrettelegging og medikasjon. Undervisningen bygger på forskningsbasert kunnskap og klinisk erfaring.

Hvert område er delt inn i to deler:

 • Første del omfatter i hovedsak forståelse og utredning. Det legges vekt på differensialdiagnostiske problemstillinger og forhold som kompliserer både utredning og behandling hos mennesker med utviklingshemning og psykisk lidelse.
 • Andre del omfatter ulike behandlingsformer og tiltak som kompetanseoverføring til kommunale botiltak etc.

Merittering
Det blir utstedt kursbevis. Kursene søkes godkjent for aktuelle spesialiteter. For FO må kursdeltakeren søke forbundet individuelt.

Foredragsholdere

Foredragsholdere er:

 • Psykiater (medisinske tema)
 • Psykologspesialist (forståelse og utredning)
 • Miljøterapispesialist (miljøterapeutiske tema)

I tillegg vil leder av Regional kompetansetjeneste holde enkelte foredrag.

Kursmateriale til nedlasting

PUA fordypning 23.11.16:

Behandling av angstlidelser (PDF)

Medikamentell behandling av angstlidelser (PDF)

Praktisk informasjon

Kursene er gratis.
Det er plass til maks 70 deltagere per kurs.
Når undervisningen er hos PUA er det plass til maks 22 deltagere.
Det blir servert frukt og kaffe/te. Ta med matpakke!

Fant du det du lette etter?