HELSENORGE
Nytt videotilbud fra kompetansetjenesten

Rask og lettfattelig kunnskap når det passer deg

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse har nå laget en rekke udervisningsfilmer som ligger tilgjengelig på vår nettside.

Treine Lise Bakken holder foredrag

Filmene inneholder grunnleggende kunnskap om de vanligste diagnosene og en rekke behandlingsformer. Alt er enkelt forklart og hver film varer i rundt ti minutter.   

Eksempler på temaer som omtales er diagnosene angst, depresjon og tvangslidelse. Innen behandlingsmetoder finner du blant annet introduksjonsfilmer om miljøterapi og familiesamarbeid.

Det er fag- og forskningsleder Trine Lise Bakken i NKUP som er foreleser på mini-webinarene.  

- I disse videoene forteller jeg om forskjellige diagnoser og behandlingsformer så enkelt som mulig. Hensikten er at en skal få en kort innføring, så kan en fordype seg i temaene som er mest interessante etterpå, sier Bakken.

Videoene finner du øverst på vår nettside (klikk lenken nederst for å komme til forsiden). Under fanene Diagnoser og Behandling øverst på siden klikker du på øverste lenke (Kort innføring i diagnosene og Kort om behandlingsmetoder).

 

Tilbake til NKUPs forside