HELSENORGE

Brukersamling

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser arrangerer hvert år en brukersamling. 

fem mennesker som sitter i gruppe og snakker sammen
Illustrasjonsfoto Foto: Shutterstock

Brukersamlingen i 2022 vil bli avholdt 16. og 17. september på Thon Hotel Arena i Lillestrøm.

Brukersamlingen er for voksne, enten du er forelder/foresatt eller voksen person med diagnose.

Hensikten med samlingen:

 • arena for møte mellom brukerforeningene og kompetansesenteret
 • valg av representanter til senterrådet
 • informere om senterets aktivitet
 • få innspill til senterets virksomhetsplan

Har du

 • lyst til å være med på utviklingen av kompetansesenteret?
 • lyst til å bidra med din stemme i senterrådet?

Da bør du

 • lese Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser og Strategi for Nasjonal kompetansetjeneste fra 2022.  
Begge strategiene kan du lese her
 • tenke gjennom hvordan DU mener senteret best kan møte målene i strategiplanen fremover
 • melde deg på brukersamlingen

Påmelding

 • innen fredag 26. august 2022
 • reise og opphold for en pårørende pr. familie dekkes av kompetansesenteret. Deltagelse er gratis.​

Hvordan du melder deg på:

 • har du/dere en brukerorganisasjon, melder du deg på der

Kontaktinformasjon brukerorganisasjonene

 • har du/ditt barn en av diagnosene vi har ansvaret for, men ingen brukerorganisasjon? Da kan du melde deg på direkte til kompetansesenteret. E-post kompetansesenter-sse@ous-hf.no​​

Program brukersamling 16. og 17. september 2022.pdf

Les mer om vårt senterråd

Les mer om brukermedvirkning

Fant du det du lette etter?