Brukersamling

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser arrangerer hvert år en brukersamling. Årets samling blir fredag 17. og lørdag 18. september. 

fem mennesker som sitter i gruppe og snakker sammen
Illustrasjonsfoto Foto: Shutterstock

Den planlagte brukesamlingen i 2020 ble avlyst på grunn av koronasituasjonen, men nå håper vi å kunne gjennomføre en samling i 2021. 

Årets brukersamling blir 17. og 18. september Thon hotel Oslofjord i Sandvika Vi legger opp til at det også blir mulig å følge samlingen digitalt. Mer informasjon kommer.

Brukersamlingen er for voksne, enten du er forelder/foresatt eller voksen person med diagnose.

Hensikten med samlingen:

 • arena for møte mellom brukerforeningene og kompetansesenteret
 • informere om senterets aktivitet
 • få innspill til senterets virksomhetsplan
 • valg av representanter til senterrådet

Har du

 • lyst til å være med på utviklingen av kompetansesenteret?
 • lyst til å bidra med din stemme i senterrådet?

Da bør du

 • lese strategiplan 2017-2021 for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
 • tenke gjennom hvordan DU mener senteret best kan møte målene i strategiplanen fremover
 • melde deg på brukersamlingen

Påmelding

Du kan allerede nå melde deg på til årets Brukersamlingen. Oppgi om du ønsker å delta på Thon hotel og overnatte, eller om du ønsker å delta digitalt.

Påmelding innen 31.08.21

 • har du/dere en brukerorganisasjon, melder du deg på der

Kontaktinformasjon brukerorganisasjonene

 • har du/ditt barn en av diagnosene vi har ansvaret for, men ingen brukerorganisasjon? Da kan du melde deg på direkte til kompetansesenteret. E-post kompetansesenter-sse@ous-hf.no


Les mer om vårt senterråd

Les mer om brukermedvirkning

Fant du det du lette etter?