Brukersamling

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser arrangerer hvert år en brukersamling. 

Brukersamlingen er for voksne, enten foreldre/foresatte eller voksne brukere.

Hensikten med samlingen:

 • arena for møte mellom brukerforeningene og kompetansesenteret
 • informere om senterets aktivitet
 • få innspill til senterets virksomhetsplan
 • valg av representanter til senterrådet

Har du

 • lyst til å være med på utviklingen av kompetansesenteret?
 • lyst til å bidra med din stemme i senterrådet?

Da bør du

 • lese strategiplan 2017-2021 for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
 • tenke gjennom hvordan DU mener senteret best kan møte målene i strategiplanen fremover
 • melde deg på årets brukersamling. Invitasjon kommer senere

Påmelding

 • har dere en brukerorganisasjon, melder du deg på der

Tuberøs sklerose, Dravet syndrom og GLUT1-mangelsykdom har brukerorganisasjoner Kontaktinformasjon brukerorganisasjonene

 • har du/ditt barn en av diagnosene vi har ansvaret for, men ingen brukerorganisasjon? Da kan du melde deg på direkte til kompetansesenteret

I 2017 ble brukersamlingen avholdt i april.

Mer informasjon og program vil du finne her så snart dato for samlingen i 2018 blir bestemt.