Brukersamling

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser arrangerer hvert år en brukersamling. 

fem mennesker som sitter i gruppe og snakker sammen
Illustrasjonsfoto Foto: Shutterstock

Datoen for brukersamlingen i 2021 er ikke endelige fastlagt, men blir mest sannsynlig en fredag i september måned. Om dette blir en digital samling eller et fysisk møte, kommer an på hvordan korona-pandemien er etter sommeren. Mer informasjon kommer.

Brukersamlingen er for voksne, enten du er forelder/foresatt eller voksen person med diagnose.

Hensikten med samlingen:

 • arena for møte mellom brukerforeningene og kompetansesenteret
 • informere om senterets aktivitet
 • få innspill til senterets virksomhetsplan
 • valg av representanter til senterrådet

Har du

 • lyst til å være med på utviklingen av kompetansesenteret?
 • lyst til å bidra med din stemme i senterrådet?

Da bør du

 • lese strategiplan 2017-2021 for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
 • tenke gjennom hvordan DU mener senteret best kan møte målene i strategiplanen fremover
 • melde deg på brukersamlingen

Påmelding

 • har dere en brukerorganisasjon, melder du deg på der

Tuberøs sklerose, Dravet syndrom og GLUT1-mangelsykdom har brukerorganisasjoner Kontaktinformasjon brukerorganisasjonene

 • har du/ditt barn en av diagnosene vi har ansvaret for, men ingen brukerorganisasjon? Da kan du melde deg på direkte til kompetansesenteret

Den planlagte brukesamlingen i 2020 ble avlyst på grunn av koronasituasjonen.


Les mer om vårt senterråd

Les mer om brukermedvirkning

Fant du det du lette etter?