Brukersamling

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser arrangerer hvert år en brukersamling.

Brukersamlingen er kun for voksne, enten foreldre/foresatte eller voksne brukere. Vi oppfordrer spesielt unge voksne brukere til å delta.

Illustrasjonsfoto. Kvinne som sitter på en stol

Har du

  • lyst til å bidra med din stemme inn i senterrådet?

Da bør du

  • delta på brukersamlingen/generalforsamlingen.

Hensikten med samlingen er blant annet:

  • innspill til senterets virksomhetsplan
  • valg av  representanter til senterrådet

I 2017 vil samlingen finne sted fredag 21. og lørdag 22. april.

Mer informasjon kommer senere.