HELSENORGE

Brukersamling

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser arrangerer hvert år en brukersamling. 

fem mennesker som sitter i gruppe og snakker sammen
Illustrasjonsfoto Foto: Shutterstock

Brukersamling avholdes en gang i året.  

Årets samling blir avholdt 20. og 21. oktober, mer informasjon kommer.

Brukersamlingen er for voksne, enten du er forelder/foresatt eller voksen person med diagnose.

Hensikten med samlingen

  • Arena for møte mellom brukerforeningene og kompetansesenteret.
  • Valg av representanter til senterrådet.
  • Informere om senterets aktivitet.
  • Få innspill til senterets virksomhetsplan.

Har du

  • lyst til å være med på utviklingen av kompetansesenteret?
  • lyst til å bidra med din stemme i senterrådet?

Da bør du


  • tenke gjennom hvordan DU mener senteret best kan møte målene i strategiplanen fremover
  • melde deg på brukersamlingen

På​melding

  • Dato kommer senere.

Hvordan du melder deg på​​​

  • Har du/ditt barn en av diagnosene vi har ansvaret for, men ingen brukerorganisasjon? Da kan du melde deg på direkte til kompetansesenteret. E-post kompetansesenter-sse@ous-hf.no​​

Les mer om vårt senterråd.

Les mer om brukermedvirkn​ing.

Fant du det du lette etter?