Brukersamling 2019

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser inviterer til brukersamling  5. og 6. april 2019

fem mennesker som sitter og snakker sammen
 

Brukersamlingen/generalforsamlingen er for voksne, enten du er forelder/foresatt til barn med diagnose, eller voksen bruker.

Tid:

fredag 5. og lørdag 6. april. Ankomst fredag mellom kl. 10.00 - 10.30. Samlingen avsluttes lørdag kl. 16.30.

Sted:

Thon Hotel Oslofjord, Sandviksveien 184, 1337 Sandvika 


Hensikt med samlingen:

  • skape en arena for møte mellom brukerforeningene og kompetansesenteret
  • informere om senterets aktivitet
  • få innspill til virksomhetsplanen for 2020
  • valg av nye representanter til senterrådet


Har DU

  • lyst til å være med på utviklingen av kompetansesenteret?
  • lyst til å bidra med din stemme i senterrådet? 


Da må DU

Deltagelse er gratis. Reise og opphold for en pårørende pr. familie dekkes av kompetansesenteret.


Påmelding

  • har du/ditt barn en brukerorganisasjon som representerer deg, melder du din interesse dit. Tuberøs sklerose, Dravet syndrom og GLUT1-mangelsykdom har brukerorganisasjoner

 Kontaktinformasjon brukerorganisasjonene

  • har du/ditt barn en av diagnosene vi har ansvaret for, men ingen brukerorganisasjon, kan du melde din interesse direkte til kompetansesenteret

       e-post: kompetansesenter-sse@ous-hf.no 

        eller tlf. 6750 1195 eller 6750 1350


Påmeldingsfrist

Påmelding innen 14. mars.

Program for brukersamlingen