HELSENORGE

Cannabidiol som behandling for epilepsi

For tiden  er det mye oppmerksomhet rundt utprøving av Cannabidiol som behandling ved Dravet syndrom og Lennox-Gastaut syndrom.

illustrasjonsfoto. Foto: Shutterstock

Cannabidiolpreparatet Epidiolex er nå godkjent av amerikanske legemiddelmyndigheter forteller Cecilie Landmark, leder for farmakologiteamet ved Spesialsykehuset for epilepsi.  Deretter står Europa for tur, og det vil etterhvert bli mulig å søke om behandling med Epidiolex i Norge.

Det er usikkert hvor lang tid dette vil ta. Vi kommer med mer informasjon så snart vi vet mer.

Les artikkelen om Cannabidiol som behandling for epilepsi på epilepsi.no