HELSENORGE

Dravet syndrom og koronaviruset (Covid-19)

Bør man ta spesielle forholdsregler ved Dravet syndrom i forbindelse med koronaviruset?

Illustrasjonsfoto. Foto: Shutterstock

​Selv om vi foreløpig ikke har informasjon om at personer med Dravet syndrom er mer utsatt for å bli smittet av koronaviruset, kan det være forhold som gjør at man bør ta ekstra forholdsregler. 

Som vanlig bør man unngå at personer med feberutløste anfall får feber. Førstevalget for febernedsettende medisin er, som normalt, paracetamol. Det er ikke klare bevis for at ibuprofen er uheldig å bruke, selv om noen anbefaler å unngå å bruke dette. Rådfør deg med behandlende lege dersom du har spørsmål. 

Ta eventuelt kontakt med behandlende lege for å få vurdert behovet for å endre stående ordre eller dersom du har andre medikamentelle spørsmål i forbindelse med koronapandamien. Slutt aldri med medisin på egenhånd! 

Noen med Dravet syndrom har tilleggsdiagnoser som innebærer at de er i risikogruppen for å utvikle et alvorlig sykdomsforløp dersom de blir smittet av koronaviruset. Eksempler på slike tilstander er for eksempel hjertesykdom og diabetes. Se Helsenorges.no for informasjon om risikogrupper.

Mer informasjon:
den engelske Dravetforeningens hjemmeside

generell informasjon om koronavirus og Covid-19