Epilepsi og koronaviruset (Covid-19)

Lurer du på om du må ta spesielle forholdsregler under koronaviruspandemien fordi du har epilepsi?

Illustrasjonsfoto. Foto: Shutterstock

​Vi har foreløpig ingen informasjon som tilsier at personer med epilepsi er mer utsatt for å få korona eller at koronaviruset kan utløse epileptiske anfall.

Noen personer kan imidlertid være mer utsatt for å få et mer alvorlig sykdomsforløp og bør ta ekstra forholdsregler for å unngå smitte:

  • Personer som bruker medikamenter som svekker immunforsvaret (for eksempel sterioder). Slutt aldri med medisiner på egenhånd, men ta kontakt med legen din dersom du har spørsmål. 
  • Personer med feberutløste anfall (for eksempel ved Dravet syndrom). Ta forholdsregler ved feber som normalt. Som vanlig, er paracetamol førstevalget for feberdempende medisin. Det er ikke klare bevis for at ibuprofen er uheldig å bruke, selv om noen anbefaler å unngå å bruke dette.
  • Personer med tilleggsdiagnoser som innebærer økt risiko (for eksempel hjertesykdom og diabetes). Se Helsenorges.no for informasjon om risikogrupper.
Vi understreker at man aldri skal slutte med epilepsimedisin på egen hånd. Ta kontakt med behandlende lege dersom du er bekymret og har spørsmål om hvordan du bør forholde deg. 

 
Noen personer med epilepsi har tilleggsdiagnoser som utviklingshemming og autisme. Slike diagnoser kan gi ekstra utfordringer under koronapandemien, for eksempel i forbindelse med smittevernstiltak. Se diverse ressurser om dette:
Vi oppfordrer for øvrig til alltid å følge myndighetenes gjeldende råd og anbefalinger!

 
Mer informasjon: