Fagkurs om ernæring for voksne med sjeldne diagnoser og utviklingshemming

Torsdag 24. og fredag 25. oktober 2019 arrangerer Frambu fagkurs for ansatte som jobber med voksne med utviklingshemming i kommunene.

Illustrasjonsfoto. Appelsinskive og jordbær
Foto: Frambu

​Målgruppe

  • ansatte som yter helse- og omsorgstjenester til voksne med utviklingshemning
  • klinisk ernæringsfysiologer og andre som arbeider med
    ernæringsfaglige oppgaver for personer med utviklingshemning

Mål for kurset

Gjennom undervisning, diskusjon og praktiske gruppeoppgaver ønsker vi å øke deltagernes kunnskap om systematisk ernæringsarbeid for personer med utviklingshemning, lovverk, utfordringer og muligheter. Se programmet for mer informasjon.

Påmeldingsfrist

10. oktober 2019

Her finner du program og mer informasjon om kurset