Foreldrekurs: overgang fra barn til voksen

må "sjeldne foreldre" være mer forberedt enn andre foreldre?

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser inviterer til foreldrekurs om overgang fra barn til voksen 15. - 16. juni 2018

mennesker som sitter ved siden av hverandre og ser og lytter
 

​Dette er noe av temaene på kurset:

  • hvordan oppleves det å overlate ansvaret for barnet ditt til andre?
  • hvordan ivareta den medisinske oppfølgingen ved overgangen til voksenlivet?
  • hvordan påvirkes livet til ungdommene og foreldrene, økonomisk når de fyller 18 år?
  • hvilke muligheter finnes for støtte og tilrettelegging når de unge skal flytte i egen bolig?

Høres dette interessant ut? I invitasjonen kan du lese mer om kurset og foreleserne.

Kursinvitasjon

Påmeldingsskjema