HELSENORGE

Nettkurs om tuberøs sklerose

Jobber du med en person med tuberøs sklerose og trenger informasjon om diagnosen? Det får du gjennom vårt nettkurs.

utsnitt forside veileder om tuberøs sklerose

​Nettkurset gir deg grunnleggende informasjon om diagnosen tuberøs sklerose (TS) og er delt inn i fire deler:

  • Hva er tuberøs sklerose?
  • Epilepsi og tuberøs sklerose
  • Behandling med mTOR-hemmere
  • Tilleggsvansker og tilrettelegging

Delene kan sees hver for seg eller etter hverandre.

Tuberøs sklerose - introduksjonskurs