HELSENORGE

Nytt nettkurs om tuberøs sklerose

Jobber du med en person med tuberøs sklerose og trenger informasjon om diagnosen? Det får du gjennom vårt nettkurs.

utsnitt forside veileder om tuberøs sklerose

​Nettkurset gir deg grunnleggende informasjon om diagnosen tuberøs sklerose (TS) og er delt inn i fire deler:

  • Hva er tuberøs sklerose?
  • Epilepsi og tuberøs sklerose
  • Behandling med mTOR-hemmere
  • Tilleggsvansker og tilrettelegging

Delene kan sees hver for seg eller etter hverandre.

Tuberøs sklerose - introduksjonskurs