HELSENORGE
Invitasjon til SIBS online-grupper med søsken og deres foreldre

SIBS online - tilbud til søsken og foreldre

Har dere et barn med en sjelden diagnose i familien? I SIBS online har vi fokus på utfordringer søsken kan ha.

gruppe ungdommer
Illustrasjonsfoto. Foto: Shutterstock

​Frambu senter for sjeldne diagnoser inviterer til online-grupper for barn og unge mellom 10 og 16 år som er søsken til en som har en sjelden diagnose og deres forelder. Gruppene vil foregå etter skoletid, en gang i uka, over fem uker.

Gruppetilbudet kalles SIBS online. I november/desember vil en gruppe drives av spesialpedagog Silje Systad og psykolog Mia Tuft ved Nasjonal kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser.

I SIBS online er fokuset på utfordringer søsken til en som har en sjelden diagnose kan ha, og hvordan dere kan snakke hjemme om dette. Foreldrene bruker kommunikasjonsteknikker som de får mulighet til å trene seg på i kurset. 

For å delta trenger dere en laptop eller et nettbrett med mikrofon, kamera og nettilgang. Samtalene foregår i et lukket digitalt møterom der bare kursdeltakerne får tilgang.

Det er én av foreldrene/foresatte i hver familie som skal delta på kurset og det avtales på forhånd hvem det skal være. De som er med må kunne sitte på et skjermet sted uten å bli forstyrret.

Timeplan​

Det vil være økter for bare søskengruppa og bare foreldregruppa, og i tillegg to økter med søsken og deres forelder alene.

Under ser dere timeplanen. Lengden på øktene kan variere, men vil falle innenfor det oppgitte tidsrommet.

  • Tirsdag 09.11. kl. 15.00–17.00.

  • Tirsdag 16.11. kl. 15.00–17.00.

  • Tirsdag 23.11. kl. 15.00–17.00.

  • Tirsdag 30.11. kl. 15.00–17.00.

  • Tirsdag 07.12. kl. 15.00–17.00.

Påmeld​​ing

Ønsker dere å delta på SIBS online-grupper eller lurer på noe, meld fra til prosjektleder Torun Vatne på tva@frambu.no.

Mail med påmelding bør inneholde navn, telefonnummer og e-postadresse til både barnet/ungdommen som er søsken og til den foresatte som skal delta. I tillegg vil vi gjerne vite alder til søsken som deltar, for å lage grupper som passer sammen aldersmessig.

Det er ikke sikkert alle som er interesserte får tilbud nå i første omgang, men det vil i så fall komme flere anledninger.

Lurer du på hva en sjelden diagnose er? På Sjeldne diagnoser –​ helsenorge.no får du svar på dette og oversikt over de sjelden diagnosene.