HELSENORGE

Siste nytt om GLUT1-mangelsykdom – oppsummering fra konferanse i Washington, D.C.

Glut1 Deficiency Foundation har arrangert en innholdsrik konferanse. Nå er oppsummeringen fra konferansen tilgjengelige for alle.

Konferanselogo

​I juli 2019 arrangerte Glut1 Deficiency Foundation (den amerikanske brukerforeningen for GLUT1-mangelsykdom) sin åttende konferanse om GLUT1-mangelsykdom.

Konferansen holdes annethvert år og anerkjente forskere inviteres sammen med erfarne klinikere til å presentere ny kunnskap.

Årets konferanse inneholdt temaer som ketogen diett og anfall, motorikk og kognisjon ved GLUT1-mangelsykdom. En oppsummering fra konferansen, samt de fleste presentasjonene, kan nå lastes ned fra nettsiden.

2019 Conference – Washington, DC