Sjeldendagen 2020

- et sjeldent syn

Siste uken i februar blir sjelde diagnoser satt på dagsorden i hele verden. Konferansen på Thon hotel Opera i Oslo 28. februar kan du følge på streaming.

#Sjeldendagen