Helsenorge
Tjenestens arbeid og oppgaver

Strategi

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnosers oppgave er gitt av myndighetene i forskrift og veileder. Den første norske strategien for sjeldne diagnoser ble lansert i september 2021.

Illustrasjon

Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser inneholder de politiske føringene for tjenestens rolle. Dokumentet gir en situasjonsbeskrivelse av dagens situasjon og peker ut retningen for veien videre.

Les Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser

Les kompetansetjenestenes oppdrag på Regjeringen.no

Strategi 2017 - 2021

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnosers strategi gjelder i fem år, 2017 - 2021, og ble vedtatt 19. desember 2016.

Strategiske områder 2017 - 2021:

  • Kompetansebygging: NKSD samler, utvikler og dokumenterer kunnskap om sjeldne diagnoser bygd på forskning og erfaring fra brukere og fagmiljø.
  • Kunnskapsspredning: NKSD formidler oppdatert og relevant kunnskap om sjeldne diagnoser. 
  • Likeverdig tilbud: NKSD samarbeider med ulike tjenesteytere og brukerorganisasjoner slik at personer med sjeldne diagnoser får likeverdige tjenester av høy kvalitet.

Alle strategiske områder har underliggende mål som du finner når du leser hele strategien. Velg format: 
Pdf-versjon som kan lastes ned, leses på skjerm eller skrives utWord-versjon med innholdet i ren tekstODT-versjon med innholdet i ren tekstPdf-versjon med innholdet i ren tekstVersjon eHåndbok på Oslo universitetssykehus (nett)Versjon eHåndbok på Oslo universitetssykehus (pdf)

 

Fant du det du lette etter?