Tilrettelegging for skolestart for barn med en sjelden diagnose

Frambu inviterer til fagkurs om tilrettelegging for skolestart for barn med en sjelden diagnose 25. september 2019.

Gutt som sitter å leser sammen med lærer
Foto: Frambu

​Målgruppe

Ansatte i barnehage og skole, skolehelsetjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), samt andre relevante tjenesteytere. Pårørende er også velkomne til å delta.

Mål for kurset

Å sette fokus på barn med sjeldne diagnoser som skal begynne på skolen og gi tips til forberedelsene og gjennomføringen av skolestart.

Påmeldingsfrist

11. september 2019

Her finner du mer informasjon om kurset