Kurs for brukere og familier

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser tilbyr kurs og legger til rette for at personer med samme diagnose og deres familier møtes.

Vi tilbyr kurs om enkeltdiagnoser, diagnosegrupper eller om diagnoseovergripende tema.

Kursene er av ulik varighet og kan være for personer med diagnose, pårørende eller for hele familien.

PLANLAGTE KURS

Sturge-Weber syndrom - samling

Det planlegges en samling høsten 2019 for voksne som har Sturge-Weber syndrom.

Tid: 18. - 19. oktober 2019 (tentativ dato)
Sted: i Oslo/Sandvika området

Målgruppe: voksne personer som har Sturge-Weber syndrom

Tema: erfaringsutveksling og diagnoserelaterte spørsmål

Samlingen er gratis.

Mer informasjon kommer!


Rettigheter ved deltagelse på kurs:

Fant du det du lette etter?