HELSENORGE

Kurs for brukere og familier

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser tilbyr kurs og legger til rette for at personer med samme diagnose og deres familier møtes.

Illustrasjonsfoto. Fire mennesker som snakker sammen

Vi tilbyr kurs om enkeltdiagnoser, diagnosegrupper eller om diagnoseovergripende tema.

Kursene er av ulik varighet og kan være for personer med diagnose, pårørende eller for hele familien.

E-læringskurs: Hvordan​ gi Buccolam?

I dette e-læringskurset lærer du hvordan du gir Buccolam for å stoppe lange, eller gjentagende epileptiske anfall. Se mer om kurset her.​

Rettigheter ved d​eltagelse på kurs

Fant du det du lette etter?