Kurs for brukere og familier

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser tilbyr kurs og legger til rette for at personer med samme diagnose og deres familier møtes.

Illustrasjonsfoto. Fire mennesker som snakker sammen

Vi tilbyr kurs om enkeltdiagnoser, diagnosegrupper eller om diagnoseovergripende tema.

Kursene er av ulik varighet og kan være for personer med diagnose, pårørende eller for hele familien.

PLANLAGTE KURS

15. og 16. oktober2020:

Epileptiske encefalopatier - digitalt kurs for familier og fagpersoner 

Rettigheter ved deltagelse på kurs:

Fant du det du lette etter?