Kurs for brukere og familier

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser tilbyr kurs og legger til rette for at personer med samme diagnose og deres familier møtes.

Illustrasjonsfoto. Fire mennesker som snakker sammen

Vi tilbyr kurs om enkeltdiagnoser, diagnosegrupper eller om diagnoseovergripende tema.

Kursene er av ulik varighet og kan være for personer med diagnose, pårørende eller for hele familien.

Rettigheter ved deltagelse på kurs:

Hvem har rett på opplæringspenger?Hvordan søke opplæringspenger?Reiseutgifter ved deltagelse på kurs ved kompetansesenterPasientreiser

PLANLAGTE KURS

Barn og unge med komplekse medisinske utfordringer og/eller fremadskridende forløp

Kurset arrangeres i samarbeid med Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Tid: 20. - 24. november 2017
Sted: Frambu

Målgruppe: Barn og ungdom i alderen 0-18 år med en sjelden diagnose som medfører komplekse medisinske utfordringer og/eller fremadskridende forløp med tap av motoriske, kognitive og/eller språklige ferdigheter, samt deres familier og tjenesteytere.

Aktuelle diagnoser kan for eksempel være: Aicardis syndrom, Laforas sykdom, Ohtaharas syndrom, sjeldne, fremadskridende epilepsirelaterte diagnoser, spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall, tidlig myoklon encefalopati

Her finner du mer informasjon om kurset og søknadsskjema

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.