Kurs for brukere og familier

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser tilbyr kurs og legger til rette for at personer med samme diagnose og deres familier møtes.

Illustrasjonsfoto. Fire mennesker som snakker sammen

Vi tilbyr kurs om enkeltdiagnoser, diagnosegrupper eller om diagnoseovergripende tema.

Kursene er av ulik varighet og kan være for personer med diagnose, pårørende eller for hele familien.

Rettigheter ved deltagelse på kurs:

Hvem har rett på opplæringspenger?Hvordan søke opplæringspenger?Reiseutgifter ved deltagelse på kurs ved kompetansesenterPasientreiser

PLANLAGTE KURS

Overganger fra barn til voksen

må "sjeldne foreldre" være mer forberedt enn andre foreldre?


Tid: 15. - 16. juni 2018
Sted: Thon hotel Vettre

Målgruppe: Foreldre og foresatte til barn og unge med en av diagnosene kompetansesenteret har ansvar for.

Påmeldingsfrist: 15. mai 2018

Invitasjon med mer informasjon om kurset og forelesere

Påmeldingsskjema


Familiekurs

Tid: 19. - 24. november
Sted: Frambu

Målgruppe: Nydiagnostiserte brukere som har en av diagnosene kompetansesenteret har ansvar for, deres foreldre og søsken

Mer informasjon kommer.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.