Kurs for brukere og familier

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser tilbyr kurs og legger til rette for at personer med samme diagnose og deres familier møtes.

Vi tilbyr kurs om enkeltdiagnoser, diagnosegrupper eller om diagnoseovergripende tema.

Kursene er av ulik varighet og kan være for personer med diagnose, pårørende eller for hele familien.

Rettigheter ved deltagelse på kurs:

Hvem har rett på opplæringspenger?Hvordan søke opplæringspenger?Reiseutgifter ved deltagelse på kurs ved kompetansesenterPasientreiser

PLANLAGTE KURS

Familiekurs

Tid: 19. - 23. november 2018
Sted: Frambu

Målgruppe: Familier som ikke har deltatt på familiekurs i regi av senteret tidligere, og som har barn i aldersgruppen 0-18 år.


For mer informasjon se:

Invitasjon til familiekurs 19. - 23. november 2018

Søknadsskjema til familiekurs 19. - 23. november 2018

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.