HELSENORGE

Tuberøs sklerose, koronasituasjonen og behandling med mTOR-hemmer

Det er ingenting av det vi vet i dag som tilsier at personer med tuberøs sklerose er spesielt utsatt for å bli smittet.

illustrasjon koronaviruset
Illustrasjonsfoto koronavirus. Foto: Shutterstock

​Noen personer med tuberøs sklerose behandles med mTOR-hemmer (Votubia). Selv om mTOR-hemmere er godt tolerert av de fleste, kan behandlingen gi bivirkninger i form av hyppigere og mer alvorlige infeksjoner hos noen. 

Under koronapandemien vurderer pasientens lege om behandlingen skal justeres. 

Se engelske retningslinjer 

De som behandles med mTOR-hemmer bør kontakte behandlende lege og diskutere om behandlingen med mTOR-hemmer skal justeres hvis de føler deg dårlig og/eller har feber, eller hvis de har hatt kontakt med noen som er smittet av koronaviruset.

På nettsiden til TSC Alliance finner du informasjon om tuberøs sklerose, koronasituasjonen, behandling med mTOR-hemmer og kommende webinarer.