HELSENORGE

Tuberøs sklerose - veileder

Veileder for tuberøs sklerose er revidert. I denne utgaven er det gjort oppdateringer i den medisinske delen, basert på nyere forskning. Dette gjelder blant annet behandling med mTOR-hemmer.

Oppfølgingsveilederen ble første gang utgitt i 2013 og er sist revidert i august 2017.

Tuberøs sklerose kompleks - anbefalt oppfølging og behandling